top of page
shie (70 × 36 in) (12).gif

The Rolls Royce Of

Structural Potential and Protection Assurance

Unmatched Structural Potential and Protection Assurance: A Paradigm Shift in Structural Safety

For the first time, a long-term structural guarantee & warranty has been made possible that can ensure long-term protection against the biggest factors causing structural deterioration being moisture and water pressure.

The same guarantee innovatively assures structural protection and neutralization of any toxic and cancerous substances considered a risk and hazard to human life and health.

Elevate your expectations and experience the future of safeguarding your structures and the well-being of those within.

A Guarantee Unlike Any Other: Backed by Science, Proven by Results
For the first time, we introduce a guarantee and warranty supported not just by promises, but by solid scientific evidence, extensive laboratory testing, and real-world proof.

Our innovative global system ensures maximal structural potential throughout the guarantee period. This level of assurance is not just a promise; it's a commitment grounded in scientific validation.


What sets us apart? The ability to provide this unparalleled protection and assurance on a global scale. Thanks to our eco-sustainable formula, this privilege is now accessible worldwide.

Experience the confidence that comes from a guarantee upheld by science and supported by results. Embrace a new era in structural integrity.

download_edited.jpg

EcoZmart: Setting a New Standard in Structural Assurance

EcoZmart proudly stands as the sole global provider with the legal prowess to offer a comprehensive protection guarantee. We assure you not just in words, but in undeniable actions.

Our unique warranty covers moisture, water pressure, and even neutralizes toxic, cancerous gases –
all in one cost-effective application. But here's the real value: the structural enhancements gained will offset the treatment cost, effectively making it a no-cost application. With reduced maintenance expenses, the increased structural value becomes a priceless asset.

EcoZmart

Where Efficiency, Eco-Sustainability, Protection, Profitability, and Assurance Converge Professionally
___________

Revolutionizing The Perspective Overall Structural Health, Efficiency and Protection
___________

fÖRSÄKRINGSnivå
Låg

STRUCTURAL WATERPROOFING, STRENGTHENING

EcoZmart oöverträffad produktresultatsgaranti Utan försäkran om korrekt applikation och tillvägagångssätt

The Levels of unmatched
Guarantee &
 Warranty

2

mm

kvm

10 år

Applikationer

Nödvändig Materialtjocklek

(utan prof. verktyg)

Täckyta Per Hink

Produktgaranti

Garantitäckning:
10 år Produktgaranti

EcoSmart (3)_edited_edited.png

Garantikrav:
Korrekt applikation och tillvägagångssätt

fÖRSÄKRINGSnivå
Hög

STRUCTURAL WATERPROOFING, STRENGTHENING

EcoZmarts Revolutionizing
Overall Structural Health - Moisture Protection Warranty

Introducing our groundbreaking 10-year insurance plan, backed by rigorous laboratory testing, designed to shield against and withstand water pressures up to 7 BAR - 700 KPA. EcoZmart takes pride in being the world's first and only provider of this revolutionary moisture protection warranty, reinforced with scientific proof, ensuring unmatched overall structural health, integrity and safeguarding against moisture.

STRUCTURAL WATERPROOFING, STRENGTHENING

EcoZmarts Revolutionizing
Overall Structural Health - Environmental Protection Warranty 

Laboratory-proven 10-year insurance offering full resistance and neutralization (100%) against radon and other carcinogenic toxic gases in structural environments. Ensuring a healthy living environment free from harmful contaminants and promoting long-term health, insured for the future.

STRUCTURAL WATERPROOFING, STRENGTHENING

EcoZmart oslagbara produktresultatsgaranti med försäkran om korrekt och professionell applikation

STRUCTURAL WATERPROOFING, STRENGTHENING

EcoZmart-certifierade företag/entreprenörers individuella arbetsgaranti säkerställer korrekt applikation och effektivitet efter integrering

1

Applications Required

mm

Nödvändig Materialtjocklek

kvm

Täckyta Per Hink

10 år

Produktgaranti

upp till 10 år

Arbetsgaranti - Företagsspecifik Garantitid

Garantitäckning:  
10 års produktgaranti & resultatsgaranti
Resultat individuellt försäkrade med arbetsgaranti via
Eco
Zmart-certifierat partnerföretag

EcoSmart (3)_edited.png

Försäkring & Garantikrav:
Korrekt applikation och professionell applikation utfört by an EcoZmart-certifierat företag som är utbildat av EcoZmart Akademi med ett giltigt och aktuellt certifikat

fÖRSÄKRINGSnivå
högsta kvalité

STRUCTURAL WATERPROOFING, STRENGTHENING

EcoZmarts Revolutionizing
Overall Structural Health - Moisture Protection Warranty

EcoZmarts Revolutionizing
Overall Structural Health - Moisture Protection Warranty

Introducing our groundbreaking 10-year insurance plan, backed by rigorous laboratory testing, designed to shield against and withstand water pressures up to 30 BAR - 3000 KPA. EcoZmart takes pride in being the world's first and only provider of this revolutionary moisture protection warranty, reinforced with scientific proof, ensuring unmatched overall structural health, integrity and safeguarding against moisture.

STRUCTURAL WATERPROOFING, STRENGTHENING

EcoZmarts Revolutionizing
Overall Structural Health - Environmental Protection Warranty 

Laboratory-proven 10-year insurance offering full resistance and neutralization (100%) against radon and other carcinogenic toxic gases in structural environments. Ensuring a healthy living environment free from harmful contaminants and promoting long-term health, insured for the future.

STRUCTURAL WATERPROOFING, STRENGTHENING

EcoZmart oslagbara produktresultatsgaranti

STRUCTURAL WATERPROOFING, STRENGTHENING

EcoZmart försäkrings certifikat(EcoZmart-certifierad struktur) säkerställer korrekt och professionell applikation, topprestation och effektivitet efter behandlingen.

STRUCTURAL WATERPROOFING, STRENGTHENING

Försäkran om smidig integration av EcoZmarts fördelar, ger omfattande skydd till alla murverksstrukturer. Garanterar minskade underhållskostnader och minimerade skador för betydande långsiktiga ekonomiska fördelar med högre avkastning på investeringen (ROI) och ökad lönsamhet, vilket gör det till ett klokt val för företag som söker både förbättrad strukturell integritet och ekonomisk tillväxt

STRUCTURAL WATERPROOFING, STRENGTHENING

Den premiumgarantitjänst kan, i de flesta fall, visa att ökningen av strukturellt värde som uppnås genom integrationen av produkten vida överstiger behandlingskostnaden i sig och kommer även konkurrera ut kostnaden för att använda några föråldrade metoder med samma syfte. Med ett korrekt och professionellt tillvägagångssätt blir denna service i princip kostnadsfri, vilket gör den till en mycket värdefull investering för samtliga företag och individer.

1-2

Applications Required

6-12 mm

Nödvändig Materialtjocklek

3-5 kvm

Täckyta Per Hink

10 år

Produktgaranti


Premium garantitjänst

Certifierade Konstruktioner

STRUCTURAL WATERPROOFING, STRENGTHENING & HEALTHY SELF-MAINTAINING STRUCTURES MADE POSSIBL

10 år

Maximal Strukturell Effektivitetsförsäkran

Full Strukturell Skyddsgaranti med Topprestandagaranti

EcoSmart (3)_edited.png

Garantitäckning: 
10 års produktgaranti & prestandagaranti
EcoZmart toppkvalitativ prestandaförsäkring

EcoZmart Garanti - säkerställer topprestanda och stöds av officiell certifiering

Certified Structure

STRUCTURAL WATERPROOFING, STRENGTHENING & HEALTHY SELF-MAINTAINING STRUCTURES MADE POSSIBL

Certified Structure

STRUCTURAL WATERPROOFING, STRENGTHENING & HEALTHY SELF-MAINTAINING STRUCTURES MADE POSSIBL

Försäkring & Garantikrav:
Rätt applikation och tekniker tillämpas av EcoZmarts interna team, som utvärderar, övervakar och genomför en efterappliceringsinspektion av projektet för att säkerställa att samtliga strikta krav uppfylls. En EcoZmart-certifierad konstruktion certifiering utfärdas, vilket bevisar korrekt och professionell applicering samt säkerställer högsta kvalitet, effektivitet och topprestanda.


Steg 1

Förundersökning av projektet
Inspektion av problemområden
Bedömning av potentiella problem
Slutgiltiga rekommendationer


Steg 2

Anpassad utvärdering och beräkningar Anpassad lösning och kostnadsförslag


Steg 3

Materiallogistik och projektplanering Projektövervakning och kvalitetskontroll Slutbesiktning(EcoZmart Försäkrings Certifikat)

EcoZmart konstruktionspecifik Premium försäkrings Certifikat
EcoZMart arbetsgaranti försäkrar högsta kvalitét och bästa utförlighet

Maximal Strukturell Potential
Full Skyddsgaranti

bottom of page